2018
Φθινόπωρο
Δευτέρα
09:00 – 10:00
Body Sculpture
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Cross Train – TRX
19:50 – 20:20
Flexibility – Stretching
Τρίτη
19:30 – 20:30
Body Sculpture
Τετάρτη
09:00 – 10:00
Pilates
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Cross Train – TRX
19:50 – 20:20
Flexibility – Stretching
Πέμπτη
17:55 – 18:45
Hips & Abs
Παρασκευή
09:00 – 10:00
Cardio Aerobic
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Yogilates
Σάββατο
10:15 – 11:00
Surfset *
11:15 – 12:00
Pilates
13:00 – 13:40
TRX *