2021 – 2022

    Ομαδικά
Προγράμματα

 

Δευτέρα
09:00 – 09:50
Body Sculpture
10:00 – 10:50
Pilates
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Cross Train – TRX – SURFSET
Τρίτη
09:00 – 09:50
Pilates
Τετάρτη
09:00 – 09:50
Body Scuplture
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Cross Train – TRX – SURFSET
Πέμπτη
09:00 – 09:50
Pilates
Παρασκευή
09:00 – 09:50
Body Sculpture
17:55 – 18:45
Cross Train – TRX – SURFSET
19:00 – 19:50
Pilates