2022 – 2023

Ομαδικά
Προγράμματα

 

Δευτέρα
09:00 – 09:50
Body Sculpture
10:00 – 10:50
Pilates
17:50 – 18:40
Pilates
18:50 – 19:40
Cross Train – TRX – SURFSET
Τρίτη
09:00 – 09:50
Pilates
Τετάρτη
09:00 – 09:50
Body Scuplture
17:50 – 18:40
Pilates
18:50 – 19:40
Cross Train – TRX – SURFSET
Πέμπτη
09:00 – 09:50
Pilates
Παρασκευή
09:00 – 09:50
Body Sculpture
17:50 – 18:40
Cross Train – TRX – SURFSET
18:50 – 19:40
Pilates