2019-2020

    Ομαδικά
Προγράμματα

 

Δευτέρα
09:00 – 09:50
Body Sculpture
10:00 – 10:50
Pilates
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Cross Train – TRX – SURFSET
19:50 – 20:20
Flexibility – Stretching
Τρίτη
09:00 – 09:50
Pilates
18:00 – 18:50
CARDIO
19:00 – 19:50
Power Pump
Τετάρτη
09:00 – 09:50
Body Scuplture
17:55 – 18:45
Pilates
19:00 – 19:50
Cross Train – TRX – SURFSET
19:50 – 20:20
Flexibility – Stretching
Πέμπτη
09:00 – 09:50
Pilates
18:00 – 18:50
Power Pump
19:00 – 19:50
CARDIO
Παρασκευή
09:00 – 09:50
Body Sculpture
17:55 – 18:45
Cross Train – TRX – SURFSET
19:00 – 19:50
Pilates