ΓΗΠΕΔΑ Ενοικίαση γηπέδου 5x5 Ελεύθερη χρήση από τα μέλη του Αθλητικού Κέντρου ΓΗΠΕΔΑ Ενοικίαση γηπέδου 5x5 Ελεύθερη χρήση από τα μέλη του Αθλητικού Κέντρου ΓΗΠΕΔΑ Ενοικίαση γηπέδου 5x5 Ελεύθερη χρήση από τα μέλη του Αθλητικού Κέντρου