Για παιδιά και ενήλικες είτε για εκμάθηση επίπλευσης, είτε για βελτίωση της τεχνικής στην κολύμβηση, διαλέξτε ημέρα και ώρα και γυμναστείτε με τον προσωπικό σας προπονητή